Cennik

Usługi wodociągowe

Wyszczególnienie Jednostka Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]*
Cena brutto
VAT 23% [zł]*
Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych 1 godz. 191,33 206,64 235,34
Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych 1 godz. 118,92 128,43 146,27
Lokalizacja skrzynek i pokryw 1 godz. 64,93 70,12 79,86
Rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych 1 godz. 182,97 197,61 225,05
Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych 1 szt. 137,34 148,33 168,93
Naprawa wodociągu wycena indywidualna
Zakład Sieci Wodociągowej, tel. 52 58 60 822, diagnostyka@mwik.bydgoszcz.pl

Usługi kanalizacyjne

Wyszczególnienie Jednostka Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]*
Cena brutto
VAT 23% [zł]*
Czyszczenie kanalizacji wóz asenizacyjny 1 godz. 84,51 91,27 103,95
miniwoma 1 godz. 156,59 169,12 192,61
womobeczka 1 godz. 207,88 224,51 255,69
Kaiser 1 godz. 235,66 254,21 289,86
Przegląd kanalizacji wycena indywidualna
Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym 1 godz. 134,69 145,47 165,67
Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym powyżej 100 mb 1 mb 3,37 3,64 4,15
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej 1 godz. 183,35 198,02 225,52
Badanie szczelności szamba do pojemności 5m³ 1 szt. 797,33 861,12 980,72
Naprawa kanalizacji wycena indywidualna
Zakład Sieci Kanalizacyjnej, tel. 52 58 60 812, 52 58 60 815, kanalizacja@mwik.bydgoszcz.pl

Usługi eksploatacyjne

Wyszczególnienie Jednostka Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]*
Cena brutto
VAT 23% [zł]*
Eksploatacja przyłącza wodociągowego 1 mb/m-c 0,62 0,67 0,76
Eksploatacja przyłącza kanalizacyjnego 1 mb/m-c 0,31 0,33 0,38
Eksploatacja i konserwacja obiektów wod-kan wycena indywidualna
Eksploatacja wodomierza ogrodowego 1 szt./m-c 4,30 4,64 5,29
Biuro Obsługi Klienta, tel. 52 50 60 600bok@mwik.bydgoszcz.pl

Usługi wodomierzowe

Wyszczególnienie Jednostka Cena netto [zł]

Cena brutto
VAT 8% [zł]*

Cena brutto
VAT 23% [zł]*
Montaż nowego
wodomierza
wodomierz klasy B klienta fi ½” 1 szt. 144,43 155,98 177,65
fi ¾” 1 szt. 152,49 164,69 187,56
wodomierz klasy B MWiK fi ½” 1 szt. 184,07 198,80 226,41
fi ¾” 1 szt. 209,55 226,31 257,75
wodomierz klasy C MWiK z nakładką radiową fi ½” ITRON 1 szt. 618,67 668,16 760,96
fi ¾” ITRON 1 szt. 712,73 769,75 876,66
Wymiana
wodomierza
wodomierz klasy B klienta fi ½” 1 szt. 72,38 78,17 89,03
fi ¾” 1 szt. 72,38 78,17  89,03
wodomierz klasy B MWiK fi ½” 1 szt. 112,09 121,06 137,87
fi ¾” 1 szt. 121,62 131,35 149,59
wodomierz klasy C MWiK z nakładką radiową fi ½” 1 szt. 546,69 590,43 672,43
fi ¾” 1 szt. 614,26 663,40 755,54
Wypożyczenie stojaka hydrantowego 1 doba 4,33 4,68 5,33
Czyszczenie studni wodomierzowej 1 szt. 209,24 225,98 257,37
Usługi instalacyjne  wycena indywidualna
Pozostałe usługi wodomierzowe załącznik
Zakład Wodomierzy, tel. 52 58 60 643-645, wodomierze@mwik.bydgoszcz.pl

Usługi projektowo-budowlane

Wyszczególnienie

Jednostka Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]*
Cena brutto
VAT 23% [zł]*

Projekt przyłącza dla budynku jednorodzinnego
(bez kosztów opłat administracyjnych i map)

1 szt.

566,50

611,82

696,80
Dział Projektowania i Planowania Inwestycji, tel. 52 58 60 952ts@mwik.bydgoszcz.pl
Budowa przyłącza wycena indywidualna
Dział Techniczny, tel. 52 58 60 967, koordynatorzy@mwik.bydgoszcz.pl

Usługi geologiczne

Wyszczególnienie Jednostka Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]*
Cena brutto
VAT 23% [zł]*
Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych wycena indywidualna
Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej wycena indywidualna
Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wycena indywidualna
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej  wycena indywidualna
Opracowanie wniosku o ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia wody wycena indywidualna
Nadzór nad pracami geologicznymi wycena indywidualna
Projekt rekultywacji wycena indywidualna
Pomiar zalegania zwierciadła wody w piezometrze 1 szt. 194,02 209,54 238,64
Pomiar zalegania zwierciadła wody w studni 1 szt. 651,71 703,85 801,60
Pobór próbek wód podziemnych z piezometru 1 szt. 533,44 576,12 656,13
Pobór próbek wód podziemnych ze studni 1 szt. 377,10 407,27 463,83
Przegląd kamerą tv studni głębinowej do 100 m 1 mb 8,53 9,21 10,49
Sondowanie geotechniczne 1 mb 46,68 50,41 57,42
Odwierty geotechniczne i sozologiczne 1 mb 48,94 52,86 60,20
Badania granulometryczne 1 szt. 61,03 65,91 75,07
Oznaczenie stanu gruntów spoistych 1 szt. 122,18 131,95 150,28
Dział Głównego Geologa, tel. 52 58 60 901, 52 58 60 902, geolog@mwik.bydgoszcz.pl

Badania laboratoryjne

 Wyszczególnienie Jednostka Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]*
Cena brutto
VAT 23% [zł]*
Badanie fizyko-chemiczne wody (podstawowe) 1 szt. 72,22 78,00 88,83
Badanie fizyko-chemiczne wody (rozszerzone) 1 szt. 163,64 176,73 201,28
Badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody (podstawowe) 1 szt. 273,10 294,95 335,91
Badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody (rozszerzone) 1 szt. 364,52 393,68 448,36
Badanie bakteriologiczne wody 1 szt. 200,88 216,95 247,08
Pobranie i transport próbki na terenie Bydgoszczy (ryczałt) 1 szt. 40,69 43,95 50,05
Centralne Laboratorium, tel. 52 58 60 881, 52 58 60 887, laboratorium@mwik.bydgoszcz.pl

Usługi pozostałe

 Wyszczególnienie Jednostka Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]*
Cena brutto
VAT 23% [zł]*
Czyszczenie studni głębinowej 1 godz. 202,61 218,82 249,21
Diagnostyka pompy głębinowej wycena indywidualna
Naprawa pompy głębinowej wycena indywidualna
Wymiana pompy głębinowej wycena indywidualna
Dezynfekcja instalacji lub odcinka sieci wodociągowej wycena indywidualna
Dezynfekcja i płukanie instalacji lub odcinka sieci wod. wycena indywidualna
Zakład Produkcji Wody, tel. 52 58 60 851, 52 58 60 861, produkcja@mwik.bydgoszcz.pl

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%.
 

Do góry