Cennik usług

Cennik obowiązujący od 01.04.2022 roku

POBIERZ PDF

 

Usługi projektowo-budowlane

Wyszczególnienie

Jednostka1) Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]2)
Cena brutto
VAT 23% [zł]2)

Projekt przyłącza dla budynku jednorodzinnego
(bez kosztów opłat administracyjnych i map)

1 szt.

663,43

716,50

816,02
Dział Projektowania i Planowania Inwestycji, tel. 52 58 60 952ts@mwik.bydgoszcz.pl
Budowa przyłącza wycena indywidualna
Dział Techniczny, tel. 52 58 60 967, koordynatorzy@mwik.bydgoszcz.pl

Usługi wodociągowe

Wyszczególnienie Jednostka1) Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]2)
Cena brutto
VAT 23% [zł]2)
Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych 1 godz. 242,80 262,22 298,64
Naprawa wodociągu

 wycena indywidualna 

Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych 1 godz. 148,15 160,00 182,22
Lokalizacja skrzynek i pokryw 1 godz. 85,15 91,96 104,73
Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych 1 szt. 158,45 171,13 194,89
Rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych 1 godz. 210,49 227,33 258,90
Zakład Sieci Wodociągowej, tel. 52 58 60 822, diagnostyka@mwik.bydgoszcz.pl

Usługi wodomierzowe

Wyszczególnienie Jednostka1) Cena netto [zł]

Cena brutto
VAT 8% [zł]2)

Cena brutto
VAT 23% [zł]2)
Montaż nowego
wodomierza
wodomierz klasy B klienta fi ½” 1 szt. 183,13 197,78 225,25
fi ¾” 1 szt. 194,92 210,51 239,75
wodomierz klasy B dostarczony przez MWiK fi ½” 1 szt. 234,81 253,59 288,82
fi ¾” 1 szt. 265,15 286,36 326,13
wodomierz klasy C z nakładką radiową dostarczony przez MWiK fi ½” ITRON 1 szt. 660,14 712,95 811,97
fi ¾” ITRON 1 szt. 785,49 848,33 966,15
Wymiana
wodomierza
wodomierz klasy B klienta fi ½” 1 szt. 84,33 91,08 103,73
fi ¾” 1 szt. 84,33 91,08 103,73
wodomierz klasy B dostarczony przez MWiK fi ½” 1 szt. 136,00 146,88 167,28
fi ¾” 1 szt. 148,41 160,28 182,54
wodomierz klasy C z nakładką radiową dostarczony przez MWiK fi ½” 1 szt. 561,32 606,23 690,42
fi ¾” 1 szt. 713,44 770,52 877,53
Usługi instalacyjne  wycena indywidualna
Czyszczenie studni wodomierzowej 1 szt. 242,11 261,48 297,80
Pozostałe usługi wodomierzowe załącznik

Zakład Sieci Wodociągowej, tel. 52 58 60 824, diagnostyka@mwik.bydgoszcz.pl

Najem stojaka hydrantowego 1 doba 5,74 6,20 7,06
Dział Zaopatrzenia, tel. 52 58 60 538, lz@mwik.bydgoszcz.pl

Usługi kanalizacyjne

Wyszczególnienie Jednostka1) Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]2)
Cena brutto
VAT 23% [zł]2)
Przegląd sieci/przyłącza kanalizacyjnego wycena indywidualna
Przegląd kamerą TV na sieci/przyłączu kanalizacyjnym 1 godz. 195,74 211,40 240,76
Czyszczenie kanalizacji wozem asenizacyjnym 1 godz. 114,35 123,50 140,65
sprzętem miniwoma 1 godz. 184,54 199,30 226,98
sprzętem woma 1 godz. 252,82 273,05 310,97
sprzętem Kaiser 1 godz. 330,30 356,72 406,27
Naprawa kanalizacji

 wycena indywidualna 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej 1 godz. 221,19 238,89 272,06
Badanie szczelności szamba do pojemności 5m³ 1 szt. 900,72 972,78 1107,89
Zakład Sieci Kanalizacyjnej, tel. 52 58 60 812, 52 58 60 815, kanalizacja@mwik.bydgoszcz.pl

Usługi eksploatacyjne

Wyszczególnienie Jednostka1) Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]2)
Cena brutto
VAT 23% [zł]2)
Eksploatacja przyłącza wodociągowego 1 mb/m-c 0,90 0,97 1,11
Eksploatacja przyłącza kanalizacyjnego 1 mb/m-c 0,80 0,86 0,98
Eksploatacja i konserwacja obiektów wod.-kan. wycena indywidualna
Dział Marketingu, tel. 52 58 60 992, marketing@mwik.bydgoszcz.pl

Badania laboratoryjne

 Wyszczególnienie Jednostka1) Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]2)
Cena brutto
VAT 23% [zł]2)
Badanie fizyko-chemiczne wody (podstawowe) 1 szt. 101,64 109,77 125,02
Badanie fizyko-chemiczne wody (rozszerzone) 1 szt. 164,32 177,47 202,11
Badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody (podstawowe) 1 szt. 318,99 344,51 392,36
Badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody (rozszerzone) 1 szt. 381,67 412,20 469,45
Badanie bakteriologiczne wody 1 szt. 217,35 234,74 267,34
Badania ścieków wycena indywidualna
Badania osadów wycena indywidualna
Pobranie i transport próbki na terenie Bydgoszczy (ryczałt) 1 szt. 50,68 54,73 62,34
Centralne Laboratorium, tel. 52 58 60 881, 52 58 60 887, laboratorium@mwik.bydgoszcz.pl

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

Wyszczególnienie Jednostka1) Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]2)
Cena brutto
VAT 23% [zł]2)
Usługi doradcze w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wycena indywidualna
Dział Technologiczny, tel. 52 58 60 841, ttt@mwik.bydgoszcz.pl

Usługi geologiczne

Wyszczególnienie Jednostka1) Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]2)
Cena brutto
VAT 23% [zł]2)
Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych wycena indywidualna
Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej wycena indywidualna
Nadzór nad pracami geologicznymi wycena indywidualna
Opracowanie wniosku o ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia wody wycena indywidualna
Przegląd kamerą TV studni głębinowej 1 mb 10,50 11,34 12,92
Pomiar zalegania zwierciadła wody podziemnej w studni 1 szt. 790,10 853,31 971,82
Pomiar zalegania zwierciadła wody podziemnej w piezometrze 1 szt. 237,74 256,76 292,42
Pobór próbek wód podziemnych ze studni 1 szt. 458,68 495,37 564,18
Pobór próbek wód podziemnych z piezometru 1 szt. 651,69 703,83 801,58
Sondowanie geotechniczne 1 mb 59,15 63,88 72,75
Odwierty geotechniczne i sozologiczne - wiercenie ręczne 1 mb 59,44 64,20 73,11
Odwierty geotechniczne i sozologiczne - wiercenie mechaniczne 1 mb 51,83 55,98 63,75
Badanie granulometryczne 1 szt. 73,65 79,54 90,59
Oznaczenie stanu gruntów spoistych 1 szt. 147,99 159,83 182,03
Badania gruntu pod budowę domów i obiektów 1 szt. 2 778,68 3 000,97 3 417,78
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wycena indywidualna
Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wycena indywidualna
Projekt rekultywacji wycena indywidualna
Dział Głównego Geologa, tel. 52 58 60 901, 52 58 60 902, geolog@mwik.bydgoszcz.pl

Usługi pozostałe

 Wyszczególnienie Jednostka1) Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]2)
Cena brutto
VAT 23% [zł]2)
Czyszczenie studni głębinowej 1 godz. 241,13 260,42 296,59
Dezynfekcja i płukanie instalacji lub odcinka sieci wodociągowej wycena indywidualna
Dezynfekcja instalacji lub odcinka sieci wodociągowej wycena indywidualna
Diagnostyka pompy głębinowej wycena indywidualna
Naprawa pompy głębinowej wycena indywidualna
Wymiana pompy głębinowej wycena indywidualna
Zakład Produkcji Wody, tel. 52 58 60 851, 52 58 60 861, produkcja@mwik.bydgoszcz.pl

DOJAZD DO GMIN OŚCIENNYCH

Wyszczególnienie Jednostka1) Cena netto [zł] Cena brutto
VAT 8% [zł]2)
Cena brutto
VAT 23% [zł]2)
Dojazd samochodem brygadowym 1 km 2,39 2,58 2,94
Dojazd sprzętem specjalistycznym i sprzętem pozostałym 1 km 4,84 5,23 5,95

1) W przypadku usług, dla których jednostką miary jest 1 godzina, czas realizacji usługi, będący podstawą rozliczenia, obejmuje czas dojazdu oraz czas wykonania usługi na miejscu u klienta.
2) Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%.

faq
Pytania klientów
USŁUGI SPECJALISTYCZNE
Do góry