Usługi pozostałe

W ramach usług pozostałych świadczymy usługi dezynfekcji i płukań instalacji lub odcinków sieci wodociągowej, prowadzimy obsługę pomp głębinowych oraz realizujemy czyszczenia studni głębinowych.

Usługi pozostałe

Świadczone usługi

DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE INSTALACJI LUB ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE INSTALACJI LUB ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Po okresach bezruchu wody następuje pogorszenie jej jakości. W celu eliminacji zagrożeń, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej dezynfekcji instalacji wodociągowej lub odcinka sieci połączonej z późniejszym płukaniem. Po wstępnych oględzinach do instalacji podłącza się chlorator i wtłacza podchloryn sodu, którego stężenie utrzymywane jest w instalacji według norm. Po upływie wymaganego czasu przeprowadza się płukanie instalacji lub odcinka sieci. Rozliczenie wody zużytej do płukania nastąpi w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub stojaka hydrantowego.

Wycena indywidualna

 

DEZYNFEKCJA INSTALACJI LUB ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Klient może skorzystać jedynie z usługi dezynfekcji instalacji wodociągowej lub odcinka sieci. Wówczas zobowiązany jest do zabezpieczenia dezynfekowanej instalacji przed niekontrolowanym poborem wody, a po upływie 24 godzin do koniecznego przeprowadzenia płukania zdezynfekowanej instalacji wraz z odpływami. Wcześniejsze spożycie wody z instalacji poddanej dezynfekcji bez dokładnego płukania może wpłynąć na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Wycena indywidualna
CZYSZCZENIE STUDNI GŁĘBINOWEJ

CZYSZCZENIE STUDNI GŁĘBINOWEJ

Usługa polega na okresowym czyszczeniu studni głębinowej o średnicy minimum 250 mm i głębokości maksymalnej 20 m. Po odłączeniu pompy od zamontowanej armatury wyciąga się pompę ze studni i przeprowadza czyszczenie studni za pomocą specjalistycznego urządzenia. Po zakończeniu czyszczenia następuje ponowny montaż pompy wraz z armaturą.

Cena za 1 godzinę / 202,61 zł netto
DIAGNOSTYKA POMPY GŁĘBINOWEJ

DIAGNOSTYKA POMPY GŁĘBINOWEJ

Usługa polega na sprawdzeniu sprawności pompy głębinowej. W studni na stanowisku prób zanurza się agregat i odczytuje jego parametry elektryczne i hydrauliczne. W wyniku przeprowadzonego testu powstaje wydruk charakterystyki pracy pompy i silnika z oceną pracy agregatu.

Wycena indywidualna
NAPRAWA POMPY GŁĘBINOWEJ

NAPRAWA POMPY GŁĘBINOWEJ

Jeżeli diagnostyka pompy głębinowej wskazała na konieczność naprawy pompy, agregat pompowy jest rozkładany na elementy składowe i czyszczony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, części są wymieniane na nowe. Po złożeniu agregat zanurzany jest w studni w celu sprawdzenia pomp głębinowych, gdzie odczytuje się jego parametry elektryczne i hydrauliczne. W wyniku przeprowadzonego testu powstaje wydruk charakterystyki pracy pompy i silnika z oceną pracy agregatu.

Wycena indywidualna
WYMIANA POMPY GŁĘBINOWEJ

WYMIANA POMPY GŁĘBINOWEJ

Usługa dotyczy wymiany uszkodzonej pompy w studni głębinowej na sprawną. Po wymianie pompy przeprowadza się również dezynfekcję otworu studziennego studni przez podanie odpowiedniej dawki podchlorynu sodu.

Wycena indywidualna

cennik usług pozostałych

Usługa

Jednostka 

Cena netto [zł] 

Cena brutto
VAT 8% [zł]*

Cena brutto
VAT 23% [zł]*

Czyszczenie studni głębinowej 

1 godz. 

202,61 

218,82

249,21

Dezynfekcja instalacji lub odcinka sieci wodociągowej

wycena indywidualna

Dezynfekcja i płukanie instalacji lub odcinka sieci wodociągowej

wycena indywidualna

Diagnostyka pompy głębinowej

wycena indywidualna

Naprawa pompy głębinowej 

  wycena indywidualna  

Wymiana pompy głębinowej 

  wycena indywidualna  

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. 

Kontakt

 

 

ZAKŁAD PRODUKCJI WODY

 

 

ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry