Usługi pozostałe

Jeśli instalacja wodociągowa lub odcinek sieci wymagają dezynfekcji i płukania, możesz zlecić nam wykonanie tych zadań. Prace zrealizujemy z zachowaniem wysokich standardów, znajomością technologii i gwarancją pełnego bezpieczeństwa. W ramach naszych usług zapewniamy także obsługę pomp głębinowych oraz czyszczenie studni głębinowych.

Skontaktuj się z naszymi pracownikami, aby uzyskać więcej informacji o świadczonych przez nas usługach.

Usługi pozostałe

Świadczone usługi

CZYSZCZENIE STUDNI GŁĘBINOWEJ

CZYSZCZENIE STUDNI GŁĘBINOWEJ

Jeśli użytkujesz studnię głębinową, usługa jej okresowego czyszczenia została stworzona z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa Tobie i Twoim bliskim. Utrzymanie ujęcia w czystości to warunek cieszenia się wodą o odpowiedniej jakości.

Pracujemy na studniach o średnicy minimum 250 mm i głębokości do 20 m. W ramach usługi odłączamy pompę od armatury i wydobywamy ją na zewnątrz, a następnie przeprowadzamy czyszczenie studni głębinowej specjalistycznym sprzętem. Po zakończeniu prac ponownie montujemy pompę we właściwym miejscu.

Cena za 1 godzinę / 241,13 zł netto
DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE INSTALACJI LUB ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE INSTALACJI LUB ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Odpowiadając za instalację wodociągową lub odcinek sieci pamiętaj, że po okresach bezruchu wody następuje pogorszenie jej jakości. Aby uniknąć zagrożeń, będących efektem zalegania wody, możesz zamówić u nas kompleksową usługę dezynfekcji i płukania ww. elementów infrastruktury.

Dezynfekcja instalacji wodociągowej jest przeprowadzana z użyciem podchlorynu sodu, który skutecznie odkaża, przywracając niezbędną czystość. Na zakończenie prac wykonujemy płukanie instalacji wodociągowej lub odcinka sieci, aby usunąć pozostałości preparatów odkażających. Po realizacji usługi, otrzymasz od nas fakturę za jej wykonanie, a wodę zużytą do płukania rozliczymy w ramach Twojej umowy podstawowej z MWiK. 

Wycena indywidualna 
DEZYNFEKCJA INSTALACJI LUB ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

DEZYNFEKCJA INSTALACJI LUB ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Jeśli interesuje Cię usługa samej dezynfekcji instalacji lub odcinka sieci wodociągowej, możesz zlecić nam jej wykonanie. Pamiętaj jednak, że:

  • przez 24 godziny od wprowadzenia do instalacji podchlorynu sodu, jesteś zobowiązany do wstrzymania poborów wody, ponieważ jej spożycie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka,
  • po upływie 24 godzin trzeba wykonać płukanie odkażonej instalacji lub odcinka sieci wodociągowej.

Z uwagi na stopień skomplikowania powyższych czynności, zalecamy korzystanie z naszej kompleksowej usługi dezynfekcji i płukania.

Wycena indywidualna
DIAGNOSTYKA POMPY GŁĘBINOWEJ

DIAGNOSTYKA POMPY GŁĘBINOWEJ

Twoja pompa głębinowa przestała działać lub ciśnienie dostarczanej przez nią wody jest wyraźnie niższe niż wcześniej? A może niepokoi Cię praca agregatu? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby odkryć źródło problemów i omówić wdrożenie rozwiązań.

Diagnostyka pompy głębinowej to usługa, którą przeprowadzamy w naszej placówce przy ul. Koronowskiej 96. W celu jej realizacji, możesz dostarczyć agregat do nas lub zlecić nam jego wydobycie. Sprawdzimy jego parametry elektryczne i hydrauliczne oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, zbadamy wydajność na specjalistycznym stanowisku prób. Na podstawie otrzymanych wyników określimy, co dzieje się z Twoją pompą i co możemy zrobić, abyś znów mógł cieszyć się sprawnym urządzeniem.

Wycena indywidualna
NAPRAWA POMPY GŁĘBINOWEJ

NAPRAWA POMPY GŁĘBINOWEJ

Twoja pompa głębinowa przestała funkcjonować lub pracuje nieprawidłowo? Ustalimy przyczynę  usterki i jeżeli urządzenie będzie można poddać naprawie, wykonamy ją dla Ciebie. Sprawdzimy podłączenie pompy do instalacji wodociągowej, zasilanie elektryczne agregatu, silnik i część pompową. W razie konieczności wymienimy uszkodzone elementy. Po zakończeniu prac, przeprowadzimy test, aby mieć pewność, że agregat działa prawidłowo.

Jeśli interesuje Cię naprawa pompy głębinowej, skontaktuj się z naszymi specjalistami i porozmawiaj z nimi o Twoich potrzebach w ww. zakresie.

Wycena indywidualna
WYMIANA POMPY GŁĘBINOWEJ

WYMIANA POMPY GŁĘBINOWEJ

Jeśli Twój agregat pompowy uległ poważnemu uszkodzeniu i nie nadaje się do naprawy, możesz zlecić nam jego wymianę. Prace wykonamy na urządzeniu zakupionym przez nas lub przez Ciebie.  Wymiana pompy głębinowej to usługa, w ramach której zdemontujemy niesprawny agregat i zastąpimy go nowym. Po wymianie pompy dodatkowo przeprowadzimy dezynfekcję otworu studziennego, aby zapewnić Tobie i Twoim bliskim bezpieczeństwo korzystania z wody.

Wycena indywidualna

cennik usług pozostałych

Usługa

Jednostka1)

Cena netto [zł] 

Cena brutto
VAT 8% [zł]2)

Cena brutto
VAT 23% [zł]2)

Czyszczenie studni głębinowej 

1 godz. 

241,13

260,42 296,59

Dezynfekcja i płukanie instalacji lub odcinka sieci wodociągowej

wycena indywidualna

Dezynfekcja instalacji lub odcinka sieci wodociągowej

wycena indywidualna

Diagnostyka pompy głębinowej

wycena indywidualna

Naprawa pompy głębinowej 

  wycena indywidualna  

Wymiana pompy głębinowej 

  wycena indywidualna  


1) W przypadku usług, dla których jednostką miary jest 1 godzina, czas realizacji usługi, będący podstawą rozliczenia, obejmuje czas dojazdu oraz czas wykonania usługi na miejscu u klienta.
2) Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%.

Kontakt

 

ZAKŁAD PRODUKCJI WODY

ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry