Usługi projektowo-budowlane

Jeśli zastanawiasz się, jak podłączyć wodę do swojego domu lub odprowadzić z niego ścieki i komu zlecić wykonanie przyłącza dla nieruchomości to znajdujesz się we właściwym miejscu. Na podstawie wcześniej wydanych warunków technicznych projektujemy przyłącza, a następnie przeprowadzamy prace budowlane. Wyręczamy naszych klientów w realizacji poszczególnych zadań wraz z przejściem całej drogi urzędowej i pozyskaniem wymaganych pozwoleń, map i uzgodnień.

Najkorzystniej podłączyć swoją posesję do sieci, gdy na terenie miasta Bydgoszczy realizujemy inwestycje związane z budową miejskiej sieci. Koszt budowy przyłącza jest zazwyczaj niższy niż w przypadku późniejszego wykonania prac we własnym zakresie. Jeżeli sieć miejska już powstała i chciałbyś podłączyć się właśnie teraz, to polecamy skorzystanie z naszej usługi projektujemy i budujemy. Zaoszczędzisz swój czas i zminimalizujesz koszty, a jednocześnie możesz być pewien, że Twoje przyłącze zostanie wykonane dobrze i przez wykwalifikowanych specjalistów. Zapraszamy do współpracy!

Usługi projektowo-budowlane

Świadczone usługi

Projektujemy i budujemy

Podłączenie do miejskiego wodociągu lub kanalizacji jest złożone i wymaga pomyślnej realizacji wielu etapów. Aby z usługi skorzystać wystarczy złożyć wniosek o bezpłatną wycenę, a po jej akceptacji podpisać z nami umowę.

Podłączenie do miejskiej kanalizacjiPodłączenie do miejskiego wodociągu

 

Etapy realizacji usługi

Wycena

Po złożeniu wniosku o wykonanie przyłącza nasi kosztorysanci przygotują kompleksową wycenę. Koszt wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest uzależniony od wielu czynników, między innymi: odległości nieruchomości od sieci wodociągowej, konieczności naruszenia i odtworzenia nawierzchni drogi lub chodnika, potrzeby zajęcia pasa drogowego, ukształtowania działki czy stopnia jej zagospodarowania (obecność drzew, innych budynków itp.). Z uwagi na dużą liczbę powodów różnicujących koszt przyłącza, wycenę poprzedzamy wizją lokalną w celu oceny warunków i przygotowania możliwie oszczędnego rozwiązania dla klienta.

Schemat realizacji usługiUmowa na wykonanie przyłącza

Podpisywana jest po akceptacji wyceny przez klienta. Precyzuje zakres prac, cenę usługi oraz formę płatności. Rozkładamy należność nawet na 20 rat!

Projekt przyłącza 

W ramach realizacji tego etapu wydamy warunki techniczne. Przejdziemy całą drogę urzędową. Finalnie projektanci, posiadający stosowne uprawnienia, wykonają projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Budowa przyłącza

Wykonujemy prace budowlane dla wybranego przyłącza. Na wszystkie zrealizowane przez nas roboty budowlane udzielamy 3-letniej gwarancji.

Odtworzenie nawierzchni

Przywrócimy teren do stanu sprzed budowy. Przeprowadzimy wymagane odtworzenie nawierzchni ulic, chodników i terenów zielonych.

Inwentaryzacja powykonawcza

Po ukończeniu prac, naniesiemy nowe przyłącze na mapę geodezyjną miasta.

Montaż wodomierza

Zarówno w przypadku nowego przyłącza wodociągowego, jak i kanalizacyjnego, gdy klient posiada własne ujęcie wody, całość prac zakończy montaż odpowiedniego urządzenia pomiarowego.
 

Budowa przyłączaPodłączenie do sieci

Zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami z Działu Technicznego.

Wycena indywidualna

 

Chcesz, abyśmy przez dłuższy czas dbali o Twoje przyłącze? Możesz nam je przekazać do odpłatnej eksploatacji. Wejdź na stronę usług eksploatacyjnych i dowiedz się więcej!

Projektowanie przyłączy

By wybudować przyłącze konieczne jest jego wcześniejsze zaprojektowanie. Jeżeli klient zgłosi nam chęć nabycia projektu, ustalone zostaną wszelkie informacje niezbędne do wykonania projektu i jego uzgodnienia w instytucjach wymienionych w wydanych wcześniej warunkach technicznych. Gotowy uzgodniony projekt przekażemy klientowi.

 

Projektowanie przyłącza

 

W ramach przygotowania projektu zajmiemy się między innymi: pozyskaniem mapy do celów projektowych, uzyskaniem wypisu z rejestru gruntów, uzgodnieniem projektu oraz uzgodnieniami w sprawie zajęcia pasa drogowego i możliwej konieczności tymczasowej zmiany organizacji ruchu.

Projektowaniem zajmuje się Dział Projektowania i Planowania Inwestycji.

Cena projektu przyłącza dla budynku jednorodzinnego / 566,50 zł netto (bez kosztów opłat administracyjnych i map)

Kontakt

Projektujemy i budujemy

DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
 

Projektowanie przyłączy

DZIAŁ PROJEKTOWANIA I PLANOWANIA INWESTYCJI

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry