Usługa "Projektujemy i budujemy"

Planujesz uzbrojenie swojej nieruchomości w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne sanitarne i kanalizacyjne deszczowe? Polecamy skorzystanie z naszej usługi "Projektujemy i budujemy", która polega na kompleksowej realizacji podłączeń do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Decydując się na naszą firmę otrzymasz pełne doradztwo i najlepsze rozwiązanie Twojego problemu. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności. Możesz być pewien, że Twoje przyłącze zostanie wykonane dobrze i przez wykwalifikowanych specjalistów.

Świadczone usługi

Projektowanie i budowa przyłączy

Sprawdź jak w prosty sposób możesz stać się właścicielem sprawnie działających przyłączy.

Wniosek o wycenę projektu i budowy

Wypełnij i złóż wniosek o wycenę "Projektujemy i budujemy". Możesz go wysłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta. Wypełniony wniosek trafi do Koordynatora, który skontaktuje się z Tobą i ustali zakres prac, jakimi jesteś zainteresowany.

Wycena projektu obejmującego rozwiązania techniczne Grafika przypominająca kwiat o 6 płatkach. Pośrodku grafiki znajduje się napis Wniosek o wycenę projektu i budowy. Poszczególne elementy grafiki, imitujące płatki, zawierają napisy. Są one ułożone zgodnie z kolejnością czynności formalnych do wykonania w usłudze Projektujemy i budujemy. Pierwszy element umiejscowiony na godzinie 12 zawiera napis Wycena projektu. Kolejne elementy, odczytywane w prawą stronę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, opatrzone są napisami: Podpisanie umowy na projekt i budowę, Opracowanie projektu z ofertą kosztową, Akceptacja oferty kosztowej, Budowa przyłącza, Rozliczenie usługi.

By wybudować przyłącze, konieczne jest jego wcześniejsze zaprojektowanie. Koordynator zweryfikuje możliwości podłączenia posesji do sieci miejskiej i przedstawi Ci ofertę na opracowanie kompletnego projektu zawierającego rozwiązania techniczne.

Podpisanie umowy na projekt i budowę

Jeżeli zaakceptujesz naszą ofertę, kolejnym etapem jest podpisanie z nami kompleksowej umowy na opracowanie projektu zawierającego rozwiązania techniczne oraz wykonanie przyłącza.

Zespół naszych specjalistów przystąpi do przygotowania możliwie optymalnego rozwiązania dla Twojej nieruchomości.

Opracowanie projektu z ofertą kosztową na wykonawstwo

W ramach prac projektowych zaprojektujemy Twoje przyłącze i przejdziemy za Ciebie całą drogę urzędową: pozyskamy mapę, załatwimy wypis z rejestru gruntów, uzgodnimy projekt obejmujący rozwiązania techniczne, dokonamy uzgodnień związanych z zajęciem pasa drogowego i zmianami organizacji ruchu. Razem z gotowym projektem przyłącza otrzymasz ofertę kosztową na jego wykonanie. Cena budowy przyłącza zależy od wielu czynników, między innymi: długości przyłącza, przyjętych materiałów, odtworzenia nawierzchni, ukształtowania działki oraz stopnia jej zagospodarowania.

Akceptacja oferty kosztowej

Po otrzymaniu projektu przyłącza i oferty kosztowej na jego wykonanie, podejmujesz decyzję, czy:

  • akceptujesz ofertę kosztową - wówczas przystępujemy do budowy przyłącza,
  • rezygnujesz z budowy przyłącza - wówczas na podstawie wystawionej faktury VAT rozliczasz się z nami jedynie za wykonany projekt.

Budowa przyłącza

Na podstawie projektu zawierającego rozwiązania techniczne wybudujemy przyłącza wraz z przeprowadzeniem koniecznych robót towarzyszących, w tym uzyskaniem pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Po zakończeniu prac przywrócimy teren do stanu sprzed budowy, przeprowadzimy wymagane odtworzenie nawierzchni ulic, chodników i terenów zielonych oraz naniesiemy nowe przyłącze na mapę geodezyjną miasta. Na wybudowane przez nas przyłącza udzielamy 3-letniej gwarancji jakości wykonanych robót.

Rozliczenie usługi

Po zakończeniu prac wykonawczych Koordynator sporządza końcowy protokół i wystawia fakturę końcową za wykonane prace. Podpisanie protokołu odbioru wraz z przekazaniem dokumentacji oraz faktury za usługę odbywa się w siedzibie Spółki, gdzie równocześnie możliwe jest podpisanie umowy podstawowej o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Chcesz, abyśmy przez dłuższy czas dbali o Twoje przyłącze? Możesz nam je przekazać do odpłatnej eksploatacji                       

                                                                BUDOWA PRZYŁĄCZY

Posiadasz już projekt i chciałabyś zlecić jedynie budowę przyłącza? Nasz Koordynator sprawdzi kompletność posiadanej przez Ciebie dokumentacji i przedstawi Ci ofertę kosztową na jego wykonanie.

Grafika złożona z 5 okręgów odwzorowujących elementy usługi, w ramach której budujemy przyłącza. Okrąg w centrum zawiera napis Wniosek o wycenę budowy. Kolejne okręgi ułożone wokół okręgu centralnego odczytywane są w prawą stronę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara i posiadają następujące napisy: Opracowanie oferty kosztowej, Akceptacja oferty i podpisanie umowy, Budowa przyłącza, Rozliczenie usługi.Kompletna dokumentacja powinna zawierać:

  • warunki przyłączenia do sieci wydane przez MWiK,
  • projekt uzgodniony przez MWiK,
  • protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), jeżeli jest wymagany w warunkach przyłączenia do sieci,
  • decyzję Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w sprawie określenia warunków odbudowy nawierzchni,
  • zgodę na budowę przyłącza potwierdzoną z właścicielami działek, po których przebiega trasa przyłącza.

Koszt wykonania przyłącza zależny będzie od szeregu czynników, między innymi: długości przyłącza, przyjętych materiałów, odtworzenia nawierzchni, ukształtowania działki oraz stopnia jej zagospodarowania. W przypadku, gdy zaakceptujesz naszą ofertę, podpiszemy stosowną umowę na budowę Twojego przyłącza, na które udzielamy 3-letniej gwarancji jakości wykonanych robót.

Na zakończenie Koordynator sporządza końcowy protokół. Jego podpisanie wraz z przekazaniem faktury za usługę odbywa się w siedzibie Spółki, gdzie równocześnie możliwe jest podpisanie umowy podstawowej o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Czy wiesz, ile kosztuje przyłącze? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule o kosztach wykonania przyłączy.

Chcesz, abyśmy przez dłuższy czas dbali o Twoje przyłącze? Możesz nam je przekazać do odpłatnej eksploatacji.

Pośrodku zdjęcia znajduje się uśmiechnięty pracownik MWiK-u (Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy) w kasku ochronnym i kamizelce odblaskowej. Widoczne są ramiona i głowa pracownika. Pozostała część jego ciała znajduje się w ziemnym wykopie.Stojąca na parkingu koparka z operatorem w kabinie.Roboty ziemne z udziałem czterech pracowników MWiK-u. W wykopie widać pracownika w odzieży roboczej, kasku ochronnym i kamizelce odblaskowej oraz opartą o krawędź wykopu drabinę. Nad wykopem pochyla się dwóch innych pracowników w odzieży roboczej, jeden z kasku ochronnym i kamizelce odblaskowej, drugi w kamizelce odblaskowej. Nad wykopem, w prawym górnym rogu zdjęcia, znajduje się częściowo widoczny pracownik w odzieży roboczej.Pracująca koparka z operatorem w kabinie. Łyżka i ramię koparki znajdują się w wykopie ziemnym. Prace obserwuje pracownik MWiK-u ubrany w odzież roboczą, kask ochronny, rękawiczki i kamizelkę odblaskową. Panuje zima. Wokół wykopu leży śnieg.Dwóch pracowników MWiK-u w odzieży roboczej, kaskach ochronnych i kamizelkach odblaskowych wyrównuje powierzchnię ziemi. Mężczyzna po lewej stronie zdjęcia operuje zagęszczarką. Mężczyzna z prawej strony zdjęcia pracuje z użyciem łopaty.                                                                                                                                      

Zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami z Działu Technicznego.

Wycena indywidualna

 

 

Kontakt

 

DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
 

Masz pytania? Napisz do nas.

faq
Pytania klientów
Usługa "Projektujemy i budujemy"
Do góry