Usługa "Projektujemy i budujemy"

Planujesz uzbrojenie swojej nieruchomości w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne sanitarne i kanalizacyjne deszczowe? Polecamy skorzystanie z naszej usługi "Projektujemy i budujemy", która polega na kompleksowej realizacji podłączeń do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Decydując się na naszą firmę otrzymasz pełne doradztwo i najlepsze rozwiązanie Twojego problemu. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności. Możesz być pewien, że Twoje przyłącze zostanie wykonane dobrze i przez wykwalifikowanych specjalistów.

Usługa

Świadczone usługi

Projektowanie i budowa przyłączy

Sprawdź jak w prosty sposób możesz stać się właścicielem sprawnie działających przyłączy.

Wniosek o wycenę projektu i budowy

Wypełnij i złóż wniosek o wycenę "Projektujemy i budujemy". Możesz go wysłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta. Wypełniony wniosek trafi do Koordynatora, który skontaktuje się z Tobą i ustali zakres prac, jakimi jesteś zainteresowany.

Wycena projektu obejmującego rozwiązania techniczne

By wybudować przyłącze, konieczne jest jego wcześniejsze zaprojektowanie. Koordynator zweryfikuje możliwości podłączenia posesji do sieci miejskiej i przedstawi Ci ofertę na opracowanie kompletnego projektu zawierającego rozwiązania techniczne.

Podpisanie umowy na projekt i budowę

Jeżeli zaakceptujesz naszą ofertę, kolejnym etapem jest podpisanie z nami kompleksowej umowy na opracowanie projektu zawierającego rozwiązania techniczne oraz wykonanie przyłącza.

Zespół naszych specjalistów przystąpi do przygotowania możliwie optymalnego rozwiązania dla Twojej nieruchomości.

Opracowanie projektu z kosztorysem prac

W ramach prac projektowych zaprojektujemy Twoje przyłącze i przejdziemy za Ciebie całą drogę urzędową: pozyskamy mapę, załatwimy wypis z rejestru gruntów, uzgodnimy projekt obejmujący rozwiązania techniczne, dokonamy uzgodnień związanych z zajęciem pasa drogowego i zmianami organizacji ruchu. Razem z gotowym projektem przyłącza otrzymasz kosztorys prac wykonawczych. Koszt wykonania przyłącza zależy od wielu czynników, między innymi: długości przyłącza, przyjętych materiałów, odtworzenia nawierzchni, ukształtowania działki oraz stopnia jej zagospodarowania.

Akceptacja kosztorysu

Po otrzymaniu projektu przyłącza i kosztorysu prac wykonawczych, podejmujesz decyzję, czy:

  • akceptujesz kosztorys - wówczas przystępujemy do budowy przyłącza,
  • rezygnujesz z budowy przyłącza - wówczas na podstawie wystawionej faktury VAT rozliczasz się z nami jedynie za wykonany projekt.

Budowa przyłącza

Na podstawie projektu zawierającego rozwiązania techniczne wybudujemy przyłącza wraz z przeprowadzeniem koniecznych robót towarzyszących, w tym uzyskaniem pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Po zakończeniu prac przywrócimy teren do stanu sprzed budowy, przeprowadzimy wymagane odtworzenie nawierzchni ulic, chodników i terenów zielonych oraz naniesiemy nowe przyłącze na mapę geodezyjną miasta. Na wybudowane przez nas przyłącza udzielamy 3-letniej gwarancji jakości wykonanych robót.

Rozliczenie usługi

Po zakończeniu prac wykonawczych Koordynator sporządza końcowy protokół i wystawia fakturę końcową za wykonane prace. Podpisanie protokołu odbioru wraz z przekazaniem dokumentacji oraz faktury za usługę odbywa się w siedzibie Spółki, gdzie równocześnie możliwe jest podpisanie umowy podstawowej o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Chcesz, abyśmy przez dłuższy czas dbali o Twoje przyłącze? Możesz nam je przekazać do odpłatnej eksploatacji. Dowiedz się więcej!                                      

                                                                BUDOWA PRZYŁĄCZY

Posiadasz już projekt i chciałabyś zlecić jedynie budowę przyłącza? Nasz Koordynator sprawdzi kompletność posiadanej przez Ciebie dokumentacji i przedstawi Ci kosztorys na prace wykonawcze.

Schemat realizacji usługiKompletna dokumentacja powinna zawierać:

  • warunki przyłączenia do sieci wydane przez MWiK,
  • projekt uzgodniony przez MWiK,
  • protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), jeżeli jest wymagany w warunkach przyłączenia do sieci,
  • decyzję Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w sprawie określenia warunków odbudowy nawierzchni,
  • zgodę na budowę przyłącza potwierdzoną z właścicielami działek, po których przebiega trasa przyłącza.

Koszt wykonania przyłącza zależny będzie od szeregu czynników, między innymi: długości przyłącza, przyjętych materiałów, odtworzenia nawierzchni, ukształtowania działki oraz stopnia jej zagospodarowania. W przypadku, gdy zaakceptujesz naszą ofertę, podpiszemy stosowną umowę na budowę Twojego przyłącza, na które udzielamy 3-letniej gwarancji jakości wykonanych robót.

Na zakończenie Koordynator sporządza końcowy protokół. Jego podpisanie wraz z przekazaniem faktury za usługę odbywa się w siedzibie Spółki, gdzie równocześnie możliwe jest podpisanie umowy podstawowej o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Czy wiesz, co wpływa na koszt przyłącza? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.

Chcesz, abyśmy przez dłuższy czas dbali o Twoje przyłącze? Możesz nam je przekazać do odpłatnej eksploatacji. Dowiedz się więcej!

Podłączenie do miejskiego wodociąguBudowa przyłączaPodłączenie do sieci                                                                                                                                      

Zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami z Działu Technicznego.

Wycena indywidualna

 

 

Kontakt

 

DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
 
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry