Doradztwo technologiczne

Ofertę naszych usług doradczych kierujemy przede wszystkim do instytucji, firm, zakładów produkcyjnych, lokali gastronomicznych i obiektów hotelowych. Jeśli zajmujesz się prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej, jesteś odpowiedzialny za ujęcia wody, proces oczyszczania ścieków lub przeróbkę osadów ściekowych, zapytaj naszych ekspertów o doradztwo technologiczne w nw. zakresach. Zapraszamy!

Świadczone usługi

Instalacja w zakładzie przemysłowym.

GOSPODARKA WODNA

W zakresie prowadzenia gospodarki wodnej oferujemy:

 • nadzór technologiczny i prowadzenie monitoringu nad ujęciami wody, jej dystrybucją i stacjami uzdatniania wody (wykonywanie analiz, dobór złóż oraz optymalizacja dozowania preparatów chemicznych),
 • tworzenie koncepcji technologicznych wraz z formułowaniem wytycznych dla koniecznych remontów oraz modernizacji urządzeń lub instalacji do uzdatniania/kondycjonowania wody,
 • sprawdzanie zgodności projektu technologicznego pod kątem spełniania norm jakości wody pitnej i wody w basenach,
 • wsparcie pracowników ochrony środowiska w aspektach związanych z prowadzeniem gospodarki wodnej,
 • doradztwo w zakresie realizacji inwestycji.
Wycena indywidualna
Samochód służbowy MWiK-u (Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy).

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

W zakresie prowadzenia gospodarki ściekowej zapewniamy:

 • prowadzenie monitoringu i nadzoru technologicznego nad procesem oczyszczania ścieków oraz przeróbką osadów ściekowych z wyłączeniem firm bezpośrednio kontrolowanych przez Spółkę MWiK (Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy),
 • opracowanie planów rozwoju oraz modernizacji urządzeń kanalizacyjnych,
 • projekty technologiczne w zakresie ich tworzenia i weryfikacji wraz z formułowaniem wytycznych dla koniecznych remontów lub modernizacji,
 • udzielanie porad technologicznych pozwalających na optymalizację pracy obiektów pod względem redukcji kosztów i ochrony środowiska,
 • wsparcie pracowników ochrony środowiska w aspektach związanych z prowadzeniem gospodarki ściekowej,
 • doradztwo w zakresie realizacji inwestycji.
Wycena indywidualna

Kontakt


DZIAŁ TECHNOLOGICZNY

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

Masz pytania? Napisz do nas.

faq
Pytania klientów
Doradztwo technologiczne
Do góry