Doradztwo technologiczne

Usługi obejmują prowadzenie monitoringu i nadzoru technologicznego nad ujęciami wody jej dystrybucją, procesem oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych i gospodarką wodno-ściekową zakładów przemysłowych.

W ramach usług opracowujemy plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przygotowujemy także opracowania graficzne dotyczące infrastruktury wod-kan oraz świadczymy usługi doradcze, np. w zakresie realizacji i rozliczania inwestycji oraz doradztwa technicznego.

Doradztwo technologiczne

Świadczone usługi

Zakres omawianych usług:

Zakres omawianych usług:

  • prowadzenie monitoringu i nadzoru technologicznego nad produkcją wody i jej dystrybucją, w tym doradztwo technologiczne w zakresie uzdatniania wody (wykonywanie analiz, dobór złóż oraz optymalizacja dozowania preparatów chemicznych),

  • prowadzenie nadzoru technologicznego nad procesem oczyszczania ścieków oraz przeróbką osadów ściekowych,

  • nadzór nad eksploatacją urządzeń,

  • tworzenie i weryfikacja projektów technologicznych wraz z formułowaniem wytycznych dla koniecznych remontów lub modernizacji,

  • doradztwo w zakresie realizacji inwestycji,

  • wykonywanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód do wód lub do gruntu, 

  • wsparcie pracowników ochrony środowiska w aspektach związanych z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej, w tym kontroli zakładów przemysłowych.

Wycena indywidualna

KontaktDZIAŁ TECHNOLOGICZNY

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry