Badania laboratoryjne

W naszym laboratorium możesz zlecić badanie jakości wody, ścieków i osadów ściekowych. W ofercie udostępniamy gotowe pakiety badań oraz możliwość zbudowania własnego zestawu parametrów, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Otrzymane wyniki badań poszerzą Twoją wiedzę o posiadanych zasobach, ułatwią zarządzanie nimi oraz pozwolą skuteczniej planować modernizacje w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Laboratorium posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Szczegółowy zakres akredytacji.

Badania laboratoryjne

Świadczone usługi

BADANIE WODY

BADANIE WODY

Chcesz dowiedzieć się więcej o wodzie pitnej, technologicznej lub opadowej? A może Twoja praca jest związana z prowadzeniem gospodarki wodnej? Jeśli tak, zapraszamy do rozmów o badaniach wody!

Możesz zlecić nam pobór i badanie wody albo samodzielnie dostarczyć próbki do analizy w naszym laboratorium. Z myślą o Twoich potrzebach, wykonujemy badania fizyko-chemiczne, hydrobiologiczne oraz bakteriologiczne, które pozwalają określić stan chemiczny, cechy fizyczne i właściwości mikrobiologiczne badanej wody. Uzyskane wyniki poddajemy ocenie zgodności z obowiązującymi przepisami, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badamy jakość:

  • wody głębinowej (np. studnie, piezometry),
  • wody powierzchniowej (np. kąpieliska, łowiska),
  • wody technologicznej mającej zastosowanie w zmiękczaczach wody, stacjach uzdatniania wody czy kotłach, instalacjach co.,
  • wody chłodniczej,
  • wód opadowych, roztopowych,
  • ciepłej wody użytkowej,
  • wody przeznaczonej do spożycia, badanej w celu kontroli sanitarnej (np. woda pitna stosowana do celów sanitarnych i higienicznych, woda butelkowana, woda stosowana w rolnictwie, woda przemysłowa, badania niezbędne w celu odbioru przyłącza).
Cennik badań zdefiniowanych lub wycena indywidualna
 
BADANIE ŚCIEKÓW

BADANIE ŚCIEKÓW

Zlecając nam badanie jakości ścieków dowiesz się, czy ich parametry są zgodne z umowami, pozwoleniami wodno-prawnymi i obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Usługa, którą dla Ciebie zrealizujemy, polega na wykonaniu badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych ścieków. Sam decydujesz, które parametry zostaną poddane analizie. Jeśli masz wątpliwości, jak obszerne badanie ścieków zlecić, możesz ustalić to ze specjalistami z naszego laboratorium. Nasi pracownicy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na Twoje pytania oraz doradzą odpowiedni zakres zlecenia.

Badamy jakość ścieków:

  • surowych
  • oczyszczonych
  • technologicznych
Wycena indywidualna
OZNACZANIE ZAWARTOŚCI METALI W WODZIE I ŚCIEKACH

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI METALI W WODZIE I ŚCIEKACH

Z myślą o potrzebach klientów biznesowych i indywidualnych, stworzyliśmy pakiety badań wody i ścieków służących do oznaczania zawartości metali w pobranych próbkach. Dzięki ww. badaniom możesz między innymi precyzyjnie monitorować jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych lub określić rodzaj wody studziennej (mineralna, źródlana).

W pakiecie jest taniej - zamów gotowy zestaw badań i zapłać za niego mniej niż za sumę pojedynczych parametrów.

Cennik pakietów badań

 

POBIERZ CENNIK PAKIETÓW BADAŃ

BADANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

BADANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Dbałość o środowisko naturalne to nasz wspólny obowiązek, dlatego w celu jego ochrony możesz zlecić nam profesjonalne badanie osadów ściekowych. W ramach usług przeprowadzamy analizy bakteriologiczne, których zadaniem jest wykrycie obecności bakterii z rodzaju Salmonella oraz parazytologiczne, umożliwiające z kolei ujawnienie żywych jaj pasożytów jelitowych typu Ascaris, Trichuris, Toxocara. Wszystkie badania przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Wycena indywidualna
Transport i pobór próbek

Transport i pobór próbek

Pobranie i transport próbki na terenie Bydgoszczy (ryczałt)

Cena za 1 sztukę / 50,68 zł netto


Pobranie i transport próbki na terenie gmin: Dobrcz, Sicienko i Dąbrowa Chełmińska

Cena za 1 sztukę / 50,68 zł netto + 2,39 zł netto za każdy km poza granicami Bydgoszczy

Kontakt

 

CENTRALNE LABORATORIUM
BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry