Usługi eksploatacyjne

W ramach naszej działalności specjalistycznej świadczymy usługi eksploatacyjne związane z obsługą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Ich istotą jest zlecenie nam prac, które polegają na nadzorze, przeglądach, konserwacji, bieżących naprawach i usuwaniu awarii. Zajmujemy się eksploatacją przyłączy, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wodomierzy ogrodowych.

Usługi eksploatacyjne

Świadczone usługi

Eksploatacja przyłącza wodociągowego

Eksploatacja przyłącza wodociągowego

Jeżeli zawarłeś umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, masz możliwość przekazania nam swojego nowo wybudowanego lub już istniejącego przyłącza do eksploatacji.
 

W ramach eksploatacji przeprowadzamy:

 • płukanie przyłączy z nagromadzonych zanieczyszczeń,

 • wymianę zaworów i zasuw w zestawach wodomierzowych ze sprawdzeniem ich szczelności i oplombowaniem wodomierza,

 • niezbędne naprawy nowo przyjętego przyłącza.

Cena za 1 mb na m-c / 0,62 zł netto


EKSPLOATACJA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

W ramach eksploatacji przeprowadzamy:

 • naprawę przyłączy sanitarnych,

 • czyszczenie przyłączy sanitarnych

 • usuwanie powstałych awarii.

Cena za 1 mb na m-c / 0,31 zł netto

 

Przekazując nam przyłącze do eksploatacji oszczędzasz czas i zyskujesz profesjonalną obsługę na wiele lat. Zainteresowanie usługą najlepiej zgłosić naszemu inspektorowi podczas odbioru przyłącza lub krótko po odbiorze skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Procedura jest różna w zależności od tego, czy przyłącze jest nowe, czy już istniejące.

Dla nowo wybudowanych przyłączy formalności są ograniczone do niezbędnego minimum. Dla przyłącza już istniejącego droga formalna będzie trochę dłuższa, ponieważ konieczne będzie przeprowadzenie przeglądu technicznego, pozwalającego na ocenę możliwości przyjęcia przyłącza do eksploatacji.

Eksploatacja i konserwacja obiektów wod-kan

Eksploatacja i konserwacja obiektów wod-kan

Eksploatacja obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych polega na zapewnieniu sprawności oraz właściwego ich funkcjonowania poprzez:

 • prowadzanie nadzoru,

 • przeprowadzanie przeglądów technicznych,

 • wykonywanie prac konserwacyjnych,

 • dokonywanie niezbędnych, bieżących napraw,

 • wykonywanie czyszczeń i płukań

Usługa realizowana jest w ramach indywidualnych umów i jest przeznaczona przede wszystkim dla podmiotów instytucjonalnych, ale jej świadczenie możliwe jest także na rzecz klientów indywidualnych.

Obiekty, które mogą zostać przyjęte do eksploatacji:

 • studnie głębinowe,

 • ujęcia awaryjne,

 • studnie kanalizacyjne,

 • instalacje wodociągowe (z wyłączeniem instalacji w budynkach),

 • instalacje kanalizacyjne (z wyłączeniem instalacji w budynkach).

Przyjęcie obiektów każdorazowo poprzedza wizja lokalna, w trakcie której oceniane są warunki dojazdu specjalistycznego sprzętu, zakres zadań oraz częstotliwość ich wykonywania.

Wycena indywidualna

EKSPLOATACJA WODOMIERZA OGRODOWEGO

EKSPLOATACJA WODOMIERZA OGRODOWEGO

Jeżeli chcesz płacić tylko za realne zużycie wody, załóż wodomierz ogrodowy z modułem radiowym i powierz nam jego eksploatację.

Dzięki zdalnym odczytom, nie trzeba spisywać ani podawać stanów bieżących wodomierza, czy umawiać się z pracownikami MWiK-u na jego odczyt. Mając wodomierz ogrodowy płaci się tylko za zużycie wody bez konieczności uiszczania opłat za ścieki. Oddając nam wodomierz do eksploatacji nie trzeba martwić się, że cecha legalizacyjna wygasła, ponieważ ją monitorujemy a dodatkowo dokonujemy napraw i wymaganych wymian niesprawnych elementów zestawu pomiarowego.

Cena za 1 sztukę na m-c / 4,30 zł netto

Kontakt

Eksploatacja przyłączy

DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
 
 

Eksploatacja wodomierzy ogrodowych

ZAKŁAD WODOMIERZY

ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry