Usługi kanalizacyjne

W ramach usług kanalizacyjnych świadczymy głównie przeglądy, czyszczenia i naprawy kanalizacji. Zakres usług obejmuje również badania szczelności instalacji kanalizacji wewnętrznych i szamb o poj. do 5 m³. Twoja kanalizacja uległa zapchaniu? Zauważyłeś niepożądany wyciek na przyłączu kanalizacyjnym? A może po prostu chcesz w kompleksowy sposób ocenić stan techniczny włazów nastudziennych? Chętnie pomożemy Ci w rozwiązaniu tych, jak i innych podobnych problemów związanych z Twoją kanalizacją. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis poszczególnych usług.

Usługi kanalizacyjne

Świadczone usługi

Przegląd sieci / przyłącza kanalizacyjnego

Przegląd sieci / przyłącza kanalizacyjnego

Dokonujemy wizualnej oceny stanu technicznego sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych. Ocenie podlega przepływ ścieków w studniach rewizyjnych, określamy stopień zużycia elementów studni, między innymi stopni złazowych, włazów nastudziennych i międzykanałowych, kręgów i dna studni (kinet, spoczników).

Wycena indywidualna
Przegląd kamerą tv na sieci / przyłączu kanalizacyjnym

Przegląd kamerą tv na sieci / przyłączu kanalizacyjnym

Wykonujemy przeglądy kamerą TV na sieciach i przyłączach kanalizacyjnych w zakresie średnic 150-1600 mm. Po wprowadzeniu kamery do kanału obraz jest rejestrowany i przetwarzany za pomocą programu do inspekcji rur kanalizacyjnych, a dane z przeglądu są zapisywane w systemie. Istnieje możliwość odtworzenia zarejestrowanego pliku lub też jego skopiowanie na inny nośnik, np. płytę CD. Zastosowanie kamery do inspekcji rur kanalizacyjnych umożliwia właściwą ocenę stanu technicznego kanalizacji, pozwala zlokalizować miejsca awaryjne, ułatwia podejmowanie decyzji w zakresie konieczności wymiany bądź modernizacji odcinka kanalizacji.

Aby usługa przeglądu kamerą TV była możliwa, musi zostać poprzedzona przeczyszczeniem kanału, które na życzenie klienta przeprowadzamy w ramach naszej usługi czyszczenia kanalizacji.

Cena za 1 godzinę / 134,69 zł netto
Powyżej 100 mb za 1 mb / 3,37 zł netto
Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji

Zajmujemy się czyszczeniem niedrożnych kanałów, przyłączy kanalizacyjnych oraz studni. Usługę świadczymy w pełnym zakresie średnic, z wykorzystaniem metody hydrodynamicznej, tj. przy pomocy strumieni wody pod ciśnieniem. Usługę poprzedza wstępna ocena stanu technicznego zanieczyszczonej kanalizacji.

W zależności od zdiagnozowanego stopnia zanieczyszczenia kanalizacji do realizacji usługi wykorzystuje się odpowiedni sprzęt specjalistyczny:

- kaiser – pojazd specjalistyczny z systemem odzysku wody - recykling,

- womobeczkę – pojazd specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji,

- miniwomę – pojazd do czyszczenia przyłączy kanalizacyjnych,

- wóz asenizacyjny – beczka do odsysania nieczystości ze studni.

 

W celu oceny efektów przeprowadzanego czyszczenia usługa, na życzenie klienta, może być rozszerzona o przegląd kamerą TV.

Usługa

 Jednostka 

Cena netto [zł] 

Cena brutto
VAT 8% [zł]*

Cena brutto
VAT 23% [zł]*

Czyszczenie kanalizacji

wóz asenizacyjny

1 godz.

84,51

91,27

103,95

miniwoma

1 godz.

156,59

169,12

192,61

womobeczka

1 godz.

207,88

224,51

255,69

Kaiser

1 godz.

235,66

254,21

289,86

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%.   

Naprawa kanalizacji

Naprawa kanalizacji

Usuwamy awarie na sieciach oraz przyłączach kanalizacyjnych. Naprawiamy studnie kanalizacyjne. W ramach usług przeprowadzamy wszelkie roboty ziemne (zabezpieczenie wykopu i terenu) oraz prace wykończeniowo - porządkowe. Realizację usług poprzedzamy wyceną szacunkową, którą przedstawiamy klientowi.

Wycena indywidualna
Badanie szczelności instalacji kanalizacji wewnętrznej

Badanie szczelności instalacji kanalizacji wewnętrznej

Usługa ma na celu zlokalizowanie nieszczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej przy zastosowaniu specjalistycznego urządzenia generującego dym. Dym wprowadzany jest do instalacji poprzez przewód umieszczony w studni kanalizacyjnej lub rewizyjnej. Wydobywanie się dymu z badanej instalacji wskazuje miejsce jej nieszczelności.

Cena za 1 godzinę / 183,35 zł netto
Badanie szczelności szamba do pojemności 5 m³

Badanie szczelności szamba do pojemności 5 m³

Usługa polega na badaniu szczelności zbiornika bezdopływowego do gromadzenia ścieków o pojemności nieprzekraczającej 5 m³. Opróżniony z nieczystości zbiornik napełnia się czystą wodą i obserwuje, czy w zakładanym czasie poziom wody w zbiorniku nie uległ zmianie. Po przeprowadzonym badaniu wodę ze zbiornika wypompowuje się, pozostawiając zbiornik pustym.

Cena za 1 sztukę / 797,33 zł netto

Cennik usług kanalizacyjnych

Usługa

 Jednostka 

Cena netto [zł] 

Cena brutto
VAT 8 [zł]*

Cena brutto
VAT 23% [zł]*

Przegląd kanalizacji

 wycena indywidualna 

Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym

1 godz.

134,69

145,47

165,67

Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym powyżej 100 mb

1 mb

3,37

3,64

4,15

Czyszczenie kanalizacji

wóz asenizacyjny

1 godz.

84,51

91,27

103,95

miniwoma

1 godz.

156,59

169,12

192,61

womobeczka

1 godz.

207,88

224,51

255,69

Kaiser

1 godz.

235,66

254,21

289,86

Naprawa kanalizacji

wycena indywidualna  

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej

1 godz.

183,35

198,02

225,52

Badanie szczelności szamba do pojemności 5m³

1 szt. 

797,33

861,12

980,72

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. 

KontaktZAKŁAD SIECI KANALIZACYJNEJ

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry