Usługi kanalizacyjne

W ramach usług kanalizacyjnych świadczymy głównie przeglądy, czyszczenia i naprawy kanalizacji. Zakres usług obejmuje również badania szczelności instalacji kanalizacji wewnętrznych i szamb o poj. do 5 m³. Twoja kanalizacja uległa zapchaniu? Zauważyłeś niepożądany wyciek na przyłączu kanalizacyjnym? A może po prostu chcesz w kompleksowy sposób ocenić stan techniczny włazów nastudziennych? Chętnie pomożemy Ci w rozwiązaniu tych, jak i innych podobnych problemów związanych z Twoją kanalizacją. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis poszczególnych usług.

Usługi kanalizacyjne

Świadczone usługi

Przegląd sieci / przyłącza kanalizacyjnego

Przegląd sieci / przyłącza kanalizacyjnego

Usługa polega na ocenie stanu technicznego kanalizacji, badaniu przepływu ścieków w studniach rewizyjnych, określeniu stopnia zużycia elementów studni kanalizacyjnej: stopni złazowych, włazów nastudziennych i międzykanałowych, kręgów i dna studni (kinet, spoczników).

Wycena indywidualna
Przegląd kamerą tv na sieci / przyłączu kanalizacyjnym

Przegląd kamerą tv na sieci / przyłączu kanalizacyjnym

Zastosowanie kamery inspekcyjnej gwarantuje szybką i precyzyjną lokalizację miejsc awaryjnych na kanałach sanitarnych i deszczowych o średnicy nieprzekraczającej DN 2000 mm. Sterowanie kamerą odbywa się z kamerowozu operatora za pomocą pulpitu sterowniczego. Obraz z kamery wprowadzanej do kanału jest rejestrowany i przetwarzany za pomocą programu do inspekcji rur kanalizacyjnych. Klient po wykonaniu usługi otrzymuje raport wraz z płytą CD z nagraniem przeglądu obrazującego stan techniczny kanalizacji (w tym identyfikacja miejsc podłączeń bocznych oraz miejsc awaryjnych: spękań, załamań, zatorów, przesunięć, przecieków, infiltracji wody gruntowej). Ułatwia to podjęcie trafnych decyzji w zakresie renowacji oraz szybką reakcję, a tym samym znaczną redukcję kosztów ponoszonych w przypadku wymiany odcinka.

Usługa przeglądu kamerą TV musi zostać poprzedzona przeczyszczeniem kanału, które na życzenie klienta przeprowadzimy w ramach naszej usługi czyszczenia kanalizacji.

Cena za 1 godzinę / 134,69 zł netto
Powyżej 100 mb za 1 mb / 3,37 zł netto
Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji

Po wstępnej ocenie stanu technicznego kanału, przyłącza kanalizacyjnego, studni, osadnika czyści się zanieczyszczoną kanalizację w pełnym zakresie średnic. Do tego celu wykorzystywana jest metoda hydrodynamiczna, tj. strumienie wody pod ciśnieniem.

W zależności od zdiagnozowanego stopnia zanieczyszczenia kanalizacji do realizacji usługi wykorzystuje się odpowiedni sprzęt specjalistyczny, tj.:

- wóz asenizacyjny – samochód do wywożenia nieczystości,

- miniwomę – samochód przeznaczony do czyszczenia i udrożniania rur o mniejszych średnicach, stosowany głównie dla przyłączy kanalizacyjnych,

- womobeczkę – samochód do czyszczenia i udrożniania rur w pełnym zakresie średnic,

- kaisera – samochód do czyszczenia kanalizacji działający w systemie recyklingu, tzn. odzysku wody, która jest pobierana ze ścieków i wykorzystywana do dalszego płukania kanałów.

W celu oceny efektów przeprowadzanego czyszczenia usługa, na życzenie klienta, może być rozszerzona o przegląd kamerą TV.

Usługa

 Jednostka 

Cena netto [zł] 

Cena brutto
VAT 8% [zł]*

Cena brutto
VAT 23% [zł]*

Czyszczenie kanalizacji

wóz asenizacyjny

1 godz.

84,51

91,27

103,95

miniwoma

1 godz.

156,59

169,12

192,61

womobeczka

1 godz.

207,88

224,51

255,69

Kaiser

1 godz.

235,66

254,21

289,86

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%.   

Naprawa kanalizacji

Naprawa kanalizacji

Usługa polega na usuwaniu wszelkich awarii przyłącza i sieci kanalizacyjnej oraz na naprawie studni kanalizacyjnej. Prace obejmują także przeprowadzenie robót ziemnych (zabezpieczenie wykopu i terenu prowadzonych prac) i wykończeniowo-porządkowych bezpośrednio związanych z naprawą.

Wycena indywidualna
Badanie szczelności instalacji kanalizacji wewnętrznej

Badanie szczelności instalacji kanalizacji wewnętrznej

Usługa ma na celu zlokalizowanie nieszczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej przy zastosowaniu specjalistycznego urządzenia generującego dym. Dym wprowadzany jest do instalacji poprzez przewód umieszczony w studni kanalizacyjnej lub rewizyjnej. Wydobywanie się dymu z badanej instalacji wskazuje miejsce jej nieszczelności.

Cena za 1 godzinę / 183,35 zł netto
Badanie szczelności szamba do pojemności 5 m³

Badanie szczelności szamba do pojemności 5 m³

Usługa polega na badaniu szczelności zbiornika bezdopływowego do gromadzenia ścieków o pojemności nieprzekraczającej 5 m³. Opróżniony z nieczystości zbiornik napełnia się czystą wodą i obserwuje, czy w zakładanym czasie poziom wody w zbiorniku nie uległ zmianie. Po przeprowadzonym badaniu wodę ze zbiornika wypompowuje się, pozostawiając zbiornik pustym.

Cena za 1 sztukę / 797,33 zł netto

Cennik usług kanalizacyjnych

Usługa

 Jednostka 

Cena netto [zł] 

Cena brutto
VAT 8 [zł]*

Cena brutto
VAT 23% [zł]*

Przegląd kanalizacji

 wycena indywidualna 

Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym

1 godz.

134,69

145,47

165,67

Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym powyżej 100 mb

1 mb

3,37

3,64

4,15

Czyszczenie kanalizacji

wóz asenizacyjny

1 godz.

84,51

91,27

103,95

miniwoma

1 godz.

156,59

169,12

192,61

womobeczka

1 godz.

207,88

224,51

255,69

Kaiser

1 godz.

235,66

254,21

289,86

Naprawa kanalizacji

wycena indywidualna  

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej

1 godz.

183,35

198,02

225,52

Badanie szczelności szamba do pojemności 5m³

1 szt. 

797,33

861,12

980,72

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. 

KontaktZAKŁAD SIECI KANALIZACYJNEJ

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry