Usługi wodomierzowe

W skład usług wodomierzowych, wykonywanych na miejscu u Klienta, wchodzą: montaże nowych wodomierzy, wymiany wodomierzy, usługi instalacyjne oraz czyszczenie studni wodomierzowych. Stacjonarnie w MWiK realizujemy legalizacje, sprawdzenia oraz ekspertyzy wodomierzy. Oferujemy także najem stojaków hydrantowych. 

Usługi wodomierzowe

Świadczone usługi

USŁUGI WYKONYWANE STACJONARNIE W MWiK

LEGALIZACJA WODOMIERZA

LEGALIZACJA WODOMIERZA

Legalizacja wodomierza polega na zaktualizowaniu ważności jego cechy legalizacyjnej.

Poinformujemy Cię, gdy cecha legalizacyjna Twojego wodomierza straci ważność. Wówczas wystarczy zdemontować urządzenie i dostarczyć je do punktu mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy. Tam Twój wodomierz zostanie poddany naprawie lub regulacji i odnowieniu ważności cechy legalizacyjnej przez urzędnika Okręgowego Urzędu Miar. Zakres wykonanych prac wpłynie na ostateczną cenę usługi.

Wodomierz po legalizacji odbierasz i montujesz w poprzednim miejscu, a następnie powiadamiasz Dział Sprzedaży MWiK o konieczności założenia nowej plomby.

Zalegalizowany wodomierz można użytkować przez kolejnych 5 lat. Ważność cechy legalizacyjnej liczona jest od miesiąca następnego po tym, w którym dokonano jej aktualizacji.

SPRAWDZENIE WODOMIERZA

SPRAWDZENIE WODOMIERZA

Jeśli masz wątpliwości, czy wodomierz wskazuje prawidłowe zużycie, możesz zlecić nam sprawdzenie jego działania.

  • Wodomierz główny – swoje wątpliwości zgłoś do nas telefonicznie. Jeżeli wskazania urządzenia nie będą mieściły się w granicach dopuszczalnych błędów, koszty usługi pokryje Spółka MWiK. W przypadku, gdy wskazania wodomierza będą prawidłowe, otrzymasz notatkę służbową wraz z fakturą za wykonanie usługi.
     
  • Wodomierz lokalowy – zdemontuj wodomierz i dostarcz go do punktu mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy. Po sprawdzeniu urządzenia, pracownik MWiK wystawi notatkę służbową z opisem stanu technicznego wodomierza i oceną prawidłowości jego wskazań oraz fakturę za wykonanie usługi.
EKSPERTYZA WODOMIERZA

EKSPERTYZA WODOMIERZA

Idea usługi jest zbliżona do przedstawionego powyżej „Sprawdzenia wodomierza” z tą różnicą, że w pracach uczestniczy urzędnik Okręgowego Urzędu Miar. Urzędnik wystawi świadectwo, opisujące stan wodomierza oraz  błędy jego wskazań.

Kontakt
DZIAŁ ENERGOMECHANICZNY

ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
 
Legalizacje wodomierzy, ich sprawdzenia oraz ekspertyzy wykonują specjaliści z Działu Energomechanicznego.
 
Punkt realizujący powyższe usługi zlokalizowany jest przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy.
 
NAJEM STOJAKA HYDRANTOWEGO

NAJEM STOJAKA HYDRANTOWEGO

Twoje plany zakłóca brak dostępu do źródła wody? Najem stojaka hydrantowego rozwiąże ten problem! Umożliwia on okresowe pobieranie wody w lokalizacjach, w których nie ma opomiarowanego punktu poboru: na placach budowy, podczas imprez plenerowych oraz na terenach objętych inwestycjami.

Stojak, wyposażony w zaplombowany zestaw wodomierzowy, montuje się na hydrancie, co pozwala na swobodne i wydajne pobieranie wody z wodociągu. Okres najmu wynosi od jednego dnia do trzech miesięcy, z możliwością jego przedłużenia. Za usługę pobierana jest opłata za każdy rozpoczęty dzień użytkowania stojaka. Do powyższej opłaty doliczane są koszty wody pobranej z sieci miejskiej, zgodnie z obowiązującą taryfą.

Cena za 1 dobę / 5,74 zł netto

Kontakt
DZIAŁ ZAOPATRZENIA

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
 
Punkt odbioru i zdawania stojaków hydrantowych jest czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00.

Zapewniamy wjazd na teren Spółki przez szlaban przy portierni towarowej zlokalizowanej w sąsiedztwie parkingu MWiK.

W celu odbioru i zwrotu stojaka prosimy o wcześniejsze umawianie się.
 
Pobierz WNIOSEK o najem stojaka hydrantowego

USŁUGI WYKONYWANE U KLIENTA

MONTAŻ NOWEGO WODOMIERZA

MONTAŻ NOWEGO WODOMIERZA

Montaż wodomierza lokalowego lub ogrodowego polega na przygotowaniu podejścia pod instalowane urządzenie, założeniu go i sprawdzeniu szczelności połączeń. W ramach usługi zamontujemy nowy wodomierz wybrany spośród proponowanych przez nas modeli lub taki, który nabędziesz samodzielnie. Szczególnie polecamy zakup wodomierzy z naszej oferty, wyposażonych w nakładki radiowe, zapewniające zdalne odczyty.

 

 

Usługa

Jednostka1)

Cena netto [zł]

Cena brutto
VAT 8% [zł]2)

Cena brutto
VAT 23% [zł]2)

Montaż nowego wodomierza

wodomierz klienta
(montaż + plombowanie)

 wodomierz klasy B, fi ½”

1 szt.

183,13

197,78

225,25

 wodomierz klasy B, fi ¾”

1 szt.

194,92 210,51 239,75

wodomierz dostarczony przez MWiK
(wodomierz + montaż +
plombowanie)

 wodomierz klasy B, fi ½”

1 szt.

234,81 253,59 288,82

wodomierz klasy B, fi ¾”

1 szt.

265,15 286,36 326,13

wodomierz z nakładką radiową dostarczony przez MWiK
(wodomierz + montaż + montaż nakładki radiowej
+ programowanie
+ plombowanie)

wodomierz klasy C, fi ½” ITRON

1 szt.

660,14 712,95 811,97

wodomierz klasy C, fi ¾” ITRON

1 szt.

785,49 848,33 966,15


1) W przypadku usług, dla których jednostką miary jest 1 godzina, czas realizacji usługi, będący podstawą rozliczenia, obejmuje czas dojazdu oraz czas wykonania usługi na miejscu u klienta.
2) Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%.

WYMIANA WODOMIERZA

WYMIANA WODOMIERZA

Jeśli Twój wodomierz lokalowy lub ogrodowy uległ uszkodzeniu albo jego cecha legalizacyjna straciła ważność, możesz zwrócić się do nas w sprawie jego wymiany. Wymiana wodomierza to usługa, którą zrealizujemy kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. W ramach prac zajmiemy się demontażem dotychczasowego wodomierza, zamontujemy nowe urządzenie, sprawdzimy szczelność połączeń oraz założymy plombę.

 

 

Usługa

Jednostka1)

Cena netto [zł]

Cena brutto
VAT 8% [zł]2)

Cena brutto
VAT 23% [zł]2)

Wymiana wodomierza

wodomierz klienta
(wymiana + plombowanie)

wodomierz klasy B, fi ½”

1 szt.

84,33 91,08 103,73

wodomierz klasy B, fi ¾”

1 szt.

84,33 91,08 103,73

wodomierz dostarczony przez MWiK
(wodomierz + wymiana + plombowanie)

wodomierz klasy B, fi ½”

1 szt.

136,00 146,88 167,28

wodomierz klasy B, fi ¾”

1 szt.

148,41 160,28 182,54

wodomierz  z nakładką radiową dostarczony przez MWiK
(wodomierz + wymiana + montaż nakładki radiowej + programowanie + plombowanie)

wodomierz klasy C, fi ½”

1 szt.

561,32 606,23 690,42
wodomierz klasy C, fi ¾”

1 szt.

713,44 770,52 877,53


1) W przypadku usług, dla których jednostką miary jest 1 godzina, czas realizacji usługi, będący podstawą rozliczenia, obejmuje czas dojazdu oraz czas wykonania usługi na miejscu u klienta.
2) Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%.

USŁUGI INSTALACYJNE

USŁUGI INSTALACYJNE

Usługi instalacyjne to cała gama usług wodomierzowych związanych z przebudową instalacji. Do skorzystania z usług instalacyjnych zapraszamy wszystkich, którzy planują:

  • przebudowę lub wykonanie podejścia pod wodomierz w połączeniu z wbudowaniem wodomierza,
  • przebudowę i rozdział instalacji w połączeniu z wbudowaniem wodomierza lub ze zmianą jego typu,
  • demontaż wodomierza lub zmianę jego lokalizacji,
  • wymianę lub montaż zaworów i zasuw.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby omówić Twoje potrzeby!

Wycena indywidualna
CZYSZCZENIE STUDNI WODOMIERZOWEJ

CZYSZCZENIE STUDNI WODOMIERZOWEJ

Czy znasz korzyści płynące z posiadania zadbanej studni wodomierzowej? To przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia wodomierza, jego zamarznięcia lub zniszczenia samej studni.

Czyszczenie studni wodomierzowej polega na opróżnieniu z nagromadzonych zanieczyszczeń stałych (gruz, śmieci, kamienie) oraz płynnych. Wstępnie oczyszczoną studnię myjemy strumieniem wody pod ciśnieniem, a zgromadzone w niej popłuczyny wypompowujemy z użyciem specjalistycznego urządzenia. Proces powtarzamy kilkukrotnie, aż do całkowitego oczyszczenia studni.

Cena za 1 sztukę / 242,11 zł netto

Kontakt


ZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWEJ

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

 

ZAKŁAD EKSPLOATACYJNY FORDON

(obsługa dzielnic: Fordon, Brdyujście, Siernieczek, Myślęcinek, Eskulap)
ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Usługi wodomierzowe - zmiana kontaktu
Do góry