Usługi wodomierzowe

Oferowane przez nas usługi wodomierzowe kierujemy do właścicieli urządzeń, które są odczytywane i rozliczane przez Spółkę MWiK. Jeśli posiadasz właśnie taki wodomierz, możesz zlecić nam jego wymianę, naprawę, legalizację, sprawdzenie lub ekspertyzę.

Zachęcamy także do korzystania z naszych usług instalacyjnych, czyszczenia studni wodomierzowych oraz najmu stojaków hydrantowych. Sprawdź, na czym polegają i jeśli uznasz, że właśnie tego potrzebujesz, skontaktuj się z naszymi pracownikami.

Usługi wodomierzowe

Świadczone usługi

MONTAŻ NOWEGO WODOMIERZA

MONTAŻ NOWEGO WODOMIERZA

Montaż wodomierza lokalowego lub ogrodowego polega na przygotowaniu podejścia pod instalowane urządzenie, założeniu go i sprawdzeniu szczelności połączeń. W ramach usługi zamontujemy nowy wodomierz wybrany spośród proponowanych przez nas modeli lub taki, który nabędziesz samodzielnie. Szczególnie polecamy zakup wodomierzy z naszej oferty, wyposażonych w nakładki radiowe, zapewniające zdalne odczyty.

Nowy wodomierz posiada 5-letnią ważność cechy legalizacyjnej. Po upływie tego czasu urządzenie należy wymienić lub poddać przeglądowi i ponownej legalizacji.

 

Usługa

Jednostka

Cena netto [zł]

Cena brutto
VAT 8% [zł]*

Cena brutto
VAT 23% [zł]*

Montaż nowego wodomierza

wodomierz klienta
(montaż + plombowanie)

 wodomierz klasy B, fi ½”

1 szt.

144,43

155,98

177,65

 wodomierz klasy B, fi ¾”

1 szt.

152,49

164,69

187,56

wodomierz MWiK
(wodomierz + montaż +
plombowanie)

 wodomierz klasy B, fi ½”

1 szt.

184,07

198,80

226,41

wodomierz klasy B, fi ¾”

1 szt.

209,55

226,31

257,75

wodomierz MWiK z nakładką radiową
(wodomierz + montaż + montaż nakładki radiowej
+ programowanie
+ plombowanie)

wodomierz klasy C, fi ½” ITRON

1 szt.

618,67

668,16

760,96

wodomierz klasy C, fi ¾” ITRON

1 szt.

712,73

769,75

876,66

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. 

WYMIANA WODOMIERZA

WYMIANA WODOMIERZA

Jeśli Twój wodomierz lokalowy lub ogrodowy uległ uszkodzeniu albo jego cecha legalizacyjna straciła ważność, możesz zwrócić się do nas w sprawie jego wymiany. Wymiana wodomierza to usługa, którą zrealizujemy kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. W ramach prac zajmiemy się demontażem dotychczasowego wodomierza, zamontujemy nowe urządzenie, sprawdzimy szczelność połączeń oraz założymy plombę.

Jeśli Twój wodomierz utracił ważność cechy legalizacyjnej, zamiast wymiany urządzenia na nowe, możesz zdecydować się na aktualizację jego cechy legalizacyjnej w ramach usługi Legalizacja wodomierza.

 

Usługa

Jednostka

Cena netto [zł]

Cena brutto
VAT 8% [zł]*

Cena brutto
VAT 23% [zł]*

Wymiana wodomierza

wodomierz klienta
(wymiana + plombowanie)

wodomierz klasy B, fi ½”

1 szt.

72,38

78,17

89,03

wodomierz klasy B, fi ¾”

1 szt.

72,38

78,17

89,03

wodomierz MWiK
(wodomierz + wymiana + plombowanie)

wodomierz klasy B, fi ½”

1 szt.

112,09

121,06

137,87

wodomierz klasy B, fi ¾”

1 szt.

121,62

131,35

149,59

wodomierz MWiK z nakładką radiową
(wodomierz + wymiana + montaż nakładki radiowej + programowanie + plombowanie)

wodomierz klasy C, fi ½”

1 szt.

546,69

590,43

672,43

wodomierz klasy C, fi ¾”

1 szt.

614,26

663,40

755,54

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. 

LEGALIZACJA WODOMIERZA

LEGALIZACJA WODOMIERZA

Legalizacja wodomierza polega na zaktualizowaniu ważności jego cechy legalizacyjnej.

Poinformujemy Cię, gdy cecha legalizacyjna Twojego wodomierza straci ważność. Wówczas wystarczy zdemontować urządzenie i dostarczyć je do Zakładu Wodomierzy MWiK, mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy. Tam Twój wodomierz zostanie poddany naprawie lub regulacji i odnowieniu ważności cechy legalizacyjnej przez urzędnika Okręgowego Urzędu Miar. Zakres wykonanych prac wpłynie na ostateczną cenę usługi.

Wodomierz po legalizacji odbierasz i montujesz w poprzednim miejscu, a następnie powiadamiasz Dział Sprzedaży MWiK o konieczności założenia nowej plomby.

Zalegalizowany wodomierz można użytkować przez kolejnych 5 lat. Ważność cechy legalizacyjnej liczona jest od miesiąca następnego po tym, w którym dokonano jej aktualizacji.

SPRAWDZENIE WODOMIERZA

SPRAWDZENIE WODOMIERZA

Jeśli masz wątpliwości, czy wodomierz wskazuje prawidłowe zużycie, możesz zlecić nam sprawdzenie jego działania.

  • Wodomierz główny – swoje wątpliwości zgłoś do Zakładu Wodomierzy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli wskazania urządzenia nie będą mieściły się w granicach dopuszczalnych błędów, koszty usługi pokryje Spółka MWiK. W przypadku, gdy wskazania wodomierza będą prawidłowe, otrzymasz notatkę służbową wraz z fakturą za wykonanie usługi.
     
  • Wodomierz lokalowy – zdemontuj wodomierz i dostarcz go do Zakładu Wodomierzy mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy. Po sprawdzeniu urządzenia, pracownik MWiK wystawi notatkę służbową z opisem stanu technicznego wodomierza i oceną prawidłowości jego wskazań oraz fakturę za wykonanie usługi.
EKSPERTYZA WODOMIERZA

EKSPERTYZA WODOMIERZA

Idea usługi jest zbliżona do przedstawionego powyżej „Sprawdzenia wodomierza” z tą różnicą, że w pracach uczestniczy urzędnik Okręgowego Urzędu Miar. Urzędnik wystawi świadectwo, opisujące stan wodomierza oraz  błędy jego wskazań.

USŁUGI INSTALACYJNE

USŁUGI INSTALACYJNE

Usługi instalacyjne to cała gama usług wodomierzowych związanych z przebudową instalacji. Do skorzystania z usług instalacyjnych zapraszamy wszystkich, którzy planują:

  • przebudowę lub wykonanie podejścia pod wodomierz w połączeniu z wbudowaniem wodomierza,
  • przebudowę i rozdział instalacji w połączeniu z wbudowaniem wodomierza lub ze zmianą jego typu,
  • demontaż wodomierza lub zmianę jego lokalizacji,
  • wymianę lub montaż zaworów i zasuw.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby omówić Twoje potrzeby!

Wycena indywidualna
NAJEM STOJAKA HYDRANTOWEGO

NAJEM STOJAKA HYDRANTOWEGO

Twoje plany zakłóca brak dostępu do źródła wody? Najem stojaka hydrantowego rozwiąże ten problem! Umożliwia on okresowe pobieranie wody w lokalizacjach, w których nie ma opomiarowanego punktu poboru: na placach budowy, podczas imprez plenerowych oraz na terenach objętych inwestycjami.

Stojak, wyposażony w zaplombowany zestaw wodomierzowy, montuje się na hydrancie, co pozwala na swobodne i wydajne pobieranie wody z wodociągu. Okres najmu wynosi od jednego dnia do trzech miesięcy, z możliwością jego przedłużenia. Za usługę pobierana jest opłata za każdy rozpoczęty dzień użytkowania stojaka. Do powyższej opłaty doliczane są koszty wody pobranej z sieci miejskiej, zgodnie z obowiązującą taryfą.

Punkt wydawania i przyjmowania stojaków hydrantowych zlokalizowany jest w Zakładzie Wodomierzy przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

Cena za 1 dobę / 4,33 zł netto
CZYSZCZENIE STUDNI WODOMIERZOWEJ

CZYSZCZENIE STUDNI WODOMIERZOWEJ

Czy znasz korzyści płynące z posiadania zadbanej studni wodomierzowej? To przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia wodomierza, jego zamarznięcia lub zniszczenia samej studni.

Czyszczenie studni wodomierzowej polega na opróżnieniu z nagromadzonych zanieczyszczeń stałych (gruz, śmieci, kamienie) oraz płynnych. Wstępnie oczyszczoną studnię myjemy strumieniem wody pod ciśnieniem, a zgromadzone w niej popłuczyny wypompowujemy z użyciem specjalistycznego urządzenia. Proces powtarzamy kilkukrotnie, aż do całkowitego oczyszczenia studni.

Cena za 1 sztukę / 209,24 zł netto

Eksploatacja wodomierza ogrodowego

Tańsze podlewanie ogródka? To możliwe! Kliknij w link, aby dowiedzieć się, na czym polega usługa o nazwie Eksploatacja wodomierza ogrodowego oraz jakie przynosi korzyści. Zapraszamy!

KontaktZAKŁAD WODOMIERZY

ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry