Usługi wodociągowe

W ramach usług wodociągowych realizujemy głównie naprawy, usługi diagnostyczne na zewnętrznych instalacjach, pomiary ciśnienia wody oraz rozmrażania przewodów i przyłączy. Jeżeli masz problem ze znalezieniem pokrywy na terenie swojej działki lub w wyniku niskich temperatur Twoje przyłącze uległo awarii koniecznie zgłoś się do nas! Pomożemy Ci w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu konkretnego problemu dotyczącego Twojego wodociągu. Poniżej przedstawiamy opis świadczonych usług.

Usługi wodociągowe

Świadczone usługi

Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych

Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych

Usługa diagnostyczna umożliwia w bezinwazyjny sposób określenie miejsca awarii na wypełnionej wodą i pracującej pod ciśnieniem instalacji wodociągowej. Lokalizacja wycieku zazwyczaj polega na przeglądzie i osłuchaniu wodomierza oraz punktów poboru wody geofonem. W przypadku głęboko posadowionych instalacji i długich odcinków usługa przeprowadzana jest z użyciem korelatora. Wykorzystanie geofonu lub korelatora gwarantuje szybkie znalezienie wycieku, co ogranicza straty wody i dodatkowe koszty z tym związane.

Cena za 1 godzinę / 191,33 zł netto
Naprawa wodociągu

Naprawa wodociągu

Prace naprawcze polegają na przeprowadzeniu wstępnej oceny rodzaju nawierzchni, warunków gruntowych, głębokości posadowienia przewodu, zabezpieczeniu wykopu i terenu. Główne rodzaje uszkodzenia rurociągów to: pęknięcie poprzeczne lub podłużne, nieszczelność w rurociągu spowodowana korozją lub wadą materiału, niesprawność armatury, uszkodzenie złączek i kształtek. Po ustaleniu miejsca awarii brygada remontowa naprawia uszkodzony odcinek przewodu, przyłącza wodociągowego lub instalacji wewnętrznej poprzez montaż opaski naprawczej, montaż doszczelniacza lub wycięcie uszkodzonego i wstawienie nowego odcinka przewodu. Metoda naprawy zależna jest od rodzaju awarii. Roboty kończy przeprowadzenie prac wykończeniowo-porządkowych bezpośrednio związanych z naprawą.

Wycena indywidualna
Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych

Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych

Celem usługi jest wykrycie i oznaczenie trasy przebiegu instalacji. Zastosowanie profesjonalnego sprzętu umożliwia precyzyjną lokalizację przebiegu rur stalowych, żeliwnych i tworzywowych wyposażonych w stalową wkładkę.

Cena za 1 godzinę / 118,92 zł netto
Lokalizacja skrzynek i pokryw

Lokalizacja skrzynek i pokryw

W ramach usługi przeprowadza się czynności umożliwiające zlokalizowanie niewidocznych skrzynek zasuwowych, hydrantów i pokryw. Badanie terenu odbywa się przy użyciu sprzętu specjalistycznego, który wykorzystując właściwości pola magnetycznego wokół obiektów wykazujących cechy ferromagnetyczne wyznacza miejsce ich lokalizacji.

Cena za 1 godzinę / 64,93 zł netto
Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych

Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych

Usługa polega na rejestracji podstawowego parametru dystrybucji wody jakim jest ciśnienie wody. Pomiary przeprowadzane są rejestratorem ciśnienia na instalacjach wewnętrznych, zewnętrznych i sieci wodociągowej w zakresie od 0÷10 Bar. Czas pomiaru ustala klient w zależności od potrzeb. Standardowy pomiar to jedna doba, z wyjątkiem próby szczelności, gdzie czas pomiaru to jedna godzina. Wyniki badań przekazywane są klientowi w formie raportu.

Cena za 1 sztukę / 137,34 zł netto
Rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych

Rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych

Usługa rozmrażania z zastosowaniem rozmrażarek wysokociśnieniowych wykonywana jest dla przewodów o średnicy minimum 1 cala i maksymalnej długości odcinka do 30 m.

Cena za 1 godzinę / 182,97 zł netto

cennik usług wodociągowych

Usługa

Jednostka

Cena netto [zł]

Cena brutto
VAT 8% [zł]*

Cena brutto
VAT 23% [zł]*

Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych

1 godz.

191,33

206,64

235,34

Naprawa wodociągu

wycena indywidualna

Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych

1 godz.

118,92

128,43

146,27

Lokalizacja skrzynek i pokryw

1 godz.

64,93

70,12

79,86

Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych

1 szt.

137,34

148,33

168,93

Rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych

1 godz.

182,97

197,61

225,05

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. 

KontaktZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWEJ

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
Skorzystaj z naszych usług

Masz pytania? Napisz do nas.

Do góry